forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Ostatné ponúkané služby

certifiktyNaša firma má certifikát - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu, preto ponúkame vykonávanie garanta nákladnej dopravy aj iným podnikateľským subjektom.

Taktiež ponúkame:
- vypracovanie Prepravného poriadku /podľa zákona č. 56/2012 o cestnej doprave/
- vykonávanie garanta nákladnej dopravy /vedúci dopravy/
- ponúkame záujemcom o vykonanie skúšky "vedúceho dopravy" kompletné študijné materiály


Taktiež ponúkame na predaj:
- termopapier do parkovacích automatov vo vynikajúcich cenách